Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı ‘na uygun şekilde hazırlanması, Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa,Banka ve cari hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi,
Türk Vergi Mevzuatı ve Tek Düzen Hesap Planı hükümleri çerçevesinde tutulan muhasebe kayıtlarının kontrol edilmesi, Firmanız muhasebe birimi tarafından hazırlanan aylık hesap mizanı ile “aylık mali tabloların ” kontrol edilmesi,
Yeni kurulan veya muhasebe sistemini değiştirmek ya da etkinliğini artırmak isteyen şirketlerin; Hesap planının oluşturulması, Gider kalemlerinin belirlenmesi,

Muhasebe Bizim İşimiz...

Hizmetlerimiz

Genel Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı ‘na uygun şekilde hazırlanması…

Raporlama Hizmetleri

Her türlü finansal raporlama, yönetim raporları, bütçe, nakit akış ve benzeri tabloların hazırlanması…

Bordro Hizmetleri

Personel maaş bordrolarının hazırlanması, kontrolü ve kayıtlarla mutabakatının sağlanması…

Danışmanlık Hizmetleri

Muhasebe ve vergi mevzuatı yönünden şirketlerin rasyonel çalışmalarını temin etmek amacı ile yazılı veya sözlü…

Beyanname Gönderim Hizmetleri

Yıllık Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Geçici Vergi ve aylık/üç aylık Muhtasar Beyannameleri’ nin hazırlanması…

Diğer Hizmetlerimiz

Yabancı Sermaye Dairesi’ne gönderilen yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması…

2. El Araç Satışında KDV Durumu

7104 Sayılı Kanun ile 1/6/2018 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere El araç alım satımı yapanlar Kiralama veya araçları çeşitli şekil...

2020 Yılı SGK İdari Para Cezaları

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2020Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS gir...